Перейти на главную страницу
Поиск по сайту

Мсл мегалот результаты

Все европейские и американские лотереи Сайт и поддержка на русском. Принимают Webmoney, Skrill и карты Visa и Master. Лотерея "Мегалот" є державною грошовою числовою лотереєю, що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю "М. Назва державної лотереї - "Мегалот". Назва лотереї є одночасно торговельною маркою знаком для товарів та послугзареєстрованим у державному патентному відомстві України, що використовується для позначення назви лотереї, її реклами, та для будь-яких інших цілей визначених оператором, не заборонених чинним законодавством. Учасником лотереї може бути кожний, хто сплатить реєстрацію своїх ігрових комбінацій ставок у точці розповсюдження МСЛ, обладнаній електронним терміналом. Підлітки до 15 років до участі у лотереї допускаються і призи їм виплачуються лише за згодою їх законних представників опікунів, піклувальників, батьків. Лотерея розповсюджується через мережу юридичних і фізичних осіб шляхом укладення відповідних угод. В лотереї "Мегалот" переможцями вважаються гравці, які вгадали 3, 4, 5, або 6-ть чисел від 1-го до 42-х. Гравці, в чеках гравців яких вгадано 6-ть чисел від 1-го до 42-х та додаткове число від 0 до 9 яке збігається з цифрою, що розігрується додатково на спеціальному лототроні, крім призу в розмірі відповідної частки 1-ї призової групи отримують Мегалот "джек-пот" тиражу. Вартість однієї ставки становить 1 гривню. Ставка сплата участі у лотереї є платою за реєстрацію гравцем одного ігрового варіанту. Чек гравця - це документ, який засвідчує зареєстровані гравцем ставки і при умові повного або часткового збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призів в лотереї. Зразок чеку гравця додається додаток 2. Термінал - електронний пристрій для реєстрації ставок; виплати призів та передачі ігрової інформації до центральної системи. Максимальний приз на одну ігрову комбінацію ставку у лотереї "Мегалот" не обмежується. Під Мегалотом тиражу в тексті Умов слід розуміти джек-пот тиражу, що накопичується шляхом відрахувань не виграних коштів 1 групи призового фонду минулих тиражів. Захист центральної системи забезпечується модулями безпеки, які є невід'ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів та сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі зроблені ставки, відміни, виплати призів на терміналах і т. Зберігання та облік носіїв організується МСЛ. Кінцевий строк реалізації ставок чеків гравців обмежується терміном дії ліцензії оператора лотерей та закінчується не раніше 23. Лотерея "Мегалот" проводиться з 05. Картки для реєстрації ставок на терміналах лотереї "Мегаліт" випускаються за формою, наведеною в цих Правилах. Участь у тиражі тиражах лотереї "Мегалот" беруть всі ігрові комбінації, зареєстровані з використанням електронних терміналів, які вказано у відповідному чеку гравця, що видається граючому. Кожна ставка, що бере участь у тиражі, може бути виграшною. Зареєстрована ігрова комбінація може брати участь у 2, 4, 6, 8 або 10 послідовних тиражах за бажанням гравця. При цьому, на кожний тираж, в якому гравець бажає брати участь, гравцю видається окремий чек гравця. Для участі у тиражі лотереї "Мегалот" граючому необхідно сплатити вартість ставки в одній з обладнаних електронним терміналом точок розповсюдження МСЛ. Це може бути зроблено шляхом закреслення по вертикалі; по діагоналі справа наліво чи по діагоналі зліва направо; навхрест по діагоналям чи навхрест по горизонталі-вертикалі або шляхом повного заштриховування клітинки, в якій знаходиться число, що позначається. При цьому не можна виходити за обмежувальні лінії самої клітинки, в якій знаходиться число, що позначається. В такому випадку гравець підтверджує своє бажання грати за повною системою, а електронний термінал сприйме варіанти картки з кількістю позначених чисел більше 6. В такому випадку гравець підтверджує своє бажання грати в зазначеній кількості наступних послідовних тиражів і електронний термінал зареєструє ставку на вказану кількість тиражів. У випадку неприйняття електронним терміналом картки через наявність у ній зайвих позначок або через невірне заповнення картки, - гравцю пропонується заповнити нову картку. ПРИЗОВИЙ ФОНД ЛОТЕРЕЇ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ 3. На виплату призів у лотереї спрямовується 52% сумарної вартості ігрових варіантів, допущених до тиражів утворена таким чином сума грошей визначається як призовий фонд тиражу. У кожному з тиражів лотереї "Мегалот" призовий фонд розподіляється для сплати призів, в залежності від кількості вгаданих номерів, на 5 груп: 1 група 6 номерів 42% 2 група 5 номерів 10% 3 група 4 номерів 20% 4 група 3 номерів 26% 5 група додаткові призи 2% В 4-ій групі встановлюється фіксований приз в розмірі 5-ти п'яти гривень. При наявності надлишку у призовому фонді 4-ої групи, він перераховується до Мегалоту наступного тиражу, а при нестачі коштів, призовий фонд 4-ї групи поповнюється за рахунок частини призового фонду, що мала бути направлена до Мегалоту "джек-поту" наступного тиражу. При відсутності призів 1 групи, частка призового фонду, що відноситься до цієї групи, переноситься до наступного тиражу і утворює накопичення коштів під назвою Мегалот. Мегалот отримають переможці, які у будь-якому наступному тиражі вгадають 6 призових номерів та додаткове число від 0 до 9 яке збігається з цифрою, що розігрується додатково на спеціальному лототроні, крім відповідної їм частки 1-ї призової групи отримують Мегалот "джек-пот" тиражу. МСЛ може додавати до суми Мегалоту "джек-поту" тиражу власні кошти, порядок відшкодування яких за рахунок сплат від участі в лотереї, визначається Наказами МСЛ. Розмір призу на один варіант у 1, 2, 3 та 4-тій групах визначається поділом частини призового фонду, який відноситься до цієї групи, на кількість призових варіантів. Суми призів 1, 2, 3 та 4-ої груп відсікаються до величини кратної гривні. Сума коштів, яка при цьому залишається, спрямовується до Мегалоту наступного тиражу. При відсутності призів 2-ї призової групи призовий фонд цієї групи спрямовується до 3-ї призової групи. При відсутності призів 3-ї призової групи призовий фонд цієї групи спрямовується до 4-ї призової групи. Сума коштів 5-ї групи призового фонду підлягає виплаті переможцям додаткових розіграшів, що проводяться МСЛ. У разі якщо у поточному тиражі додаткові розіграші не проводяться, зазначені кошти переходять до 5-ї призової групи наступного тиражу. Правила визначення переможців, умови і строки проведення додаткових розіграшів встановлюються наказами МСЛ за умови додержання процедури їх залучення до ліцензійної справи підприємства. Додаткові розіграші проводяться МСЛ не рідше 4 разів на рік. Доходи від проведення державних числових лотерей розподіляються відповідно до чинного законодавства України. Забезпечувати розповсюдження лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну прийому ставок в кожній стаціонарній точці розповсюдження лотереї. Надавати інформацію про результати тиражів в кожній точці розповсюдження лотереї. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян". Забезпечувати дотримання Умов проведення лотереї та чинного законодавства про проведення лотереї; 4. Проводити навчання співробітників МСЛ та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень законодавства про лотереї, Умов проведення лотереї та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов'язків. Опубліковувати зміни та доповнення до Умов проведення лотереї в засобах масової інформації. Виконувати всі встановлені Умовами проведення лотереї вимоги, необхідні для участі у грі. Гравець має право: 4. Одержувати інформацію про порядок та Умови проведення лотереї. Звертатися з претензіями на дії посадових осіб МСЛ та розповсюджувачів до адміністрації МСЛ. Оскаржувати рішення, прийняті МСЛ щодо виплати або невиплати призів за пред'явленими до оплати чеками гравця до комісії по розбору претензій МСЛ або до суду. Вимагати пред'явлення посвідчень розповсюджувачами лотерей. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТИРАЖУ 5. Тиражі в лотереї "Мегалот" проводяться два рази на тиждень і транслюються по телебаченню. На розиграші тиражу присутня тиражна комісія, склад якої формується оператором у відповідності до чинного законодавства. Персональний склад тиражної комісії затверджується наказом генерального директора МСЛ. Голова і члени тиражної комісії перевіряють технічний стан тиражного обладнання, комплектність тиражних кульок, здійснюють контроль за правильністю проведення розіграшу, ведуть запис виграшних номерів, можуть провести контрольне зважування кульок та співставлення результатів з даними зважування, проведеними відповідно до п. Тиражна комісія слідкує за правильністю проведення розіграшу тиражу. Комісія має право втручатися в хід розіграшу у випадку порушення Умов проведення лотереї. Перед початком розіграшу тиражу комісія підписує протокол в якому зафіксовані дані про реєстрацію ставок до даного тиражу, а після закінчення розіграшу тиражу підписує протоколи результатів розіграшу тиражу. Рішення з усіх спірних та не врегульованих Умовами проведення лотереї питань, що виникають в процесі розіграшу тиражу, приймаються тиражною комісією. Рішення, що приймаються тиражною комісією, оформлюються актом, який підписується всіма членами комісії. Рішення приймаються більшістю голосів осіб, що входять до тиражної комісії. Розіграші тиражів проводяться на тиражному обладнанні - лототроні, який повітряно-механічно переміщує кульки з номерами, що автоматично випадають по одній всього - 6 номерів. Для визначення переможців, які крім призу в розмірі відповідної частки 1-ї призової групи отримують Мегалот "джек-пот" тиражу, використовується окремий спеціальний лототрон, який повітряно-механічно переміщує 10 кульок з номерами від 0 до 9. Розіграш додаткової кульки відбувається шляхом випадіння однієї із зазначених 10 кульок з окремого спеціального лототрону. В разі виходу лототрону з ладу, процедура розіграшу проходить з застосуванням ігрового мішка у відповідності до вимог п. Тиражне обладнання, а також комплекти тиражних кульок, в окремих футлярах в період між проведенням тиражів зберігаються в спеціальному приміщенні. Позначені на кульках номери, які випали з лототрону, і є результатами розіграшу. Позначений на кульці, що випала з окремого спеціального лототрона, номер вважається Мегакулькою. Щоквартально спеціальною комісією, яку призначає генеральний директор МСЛ, проводиться контрольне зважування та вимірювання всіх тиражних кульок лотереї "Мегалот", результати якого фіксуються у відповідному акті. Допустиме відхилення + 3 % від середньої ваги кульки; Допустиме відхилення + 3 % від середнього діаметра кульки. Результати тиражів, згідно п. За результатами перевірки зареєстрованих з використанням електронних терміналів ігрових комбінацій, складається Відомість виплати призів. Відомість складається окремо для кожної групи призів. Відомості виплати призів - це документ, який є необхідною підставою для виплати призів. Відомості підписує генеральний директор або уповноважені ним особи. Особи, що підписали Відомості, несуть відповідальність за правильність та своєчасність їх складання. Гравці отримують приз після надання чека гравця, що не має пошкоджень. Втрата чека гравця або пошкодження індивідуального секретного номера, та інші пошкодження що не дозволяють впевнено встановити числову та іншу ігрову інформацію на чеку гравця, рівно як і відсутність номеру чеку у відомості виплати призів позбавляють гравця права на отримання призу. Виплата призів починається на наступний день після трансляції по телебаченню розіграшу тиражу і здійснюється протягом 30 днів з дня початку виплати. По закінченні вказаного строку чеки гравця вважаються недійсними і виплата призів по них не проводиться. Якщо приз не отримано у визначений строк з поважної причини хвороба, відрядження, відпустка та інш. Рішення про виплату такого призу приймається Представником МСЛ або генеральним директором МСЛ, в залежності від розміру призу. МСЛ зобов'язується виплачувати: Призи розміром до 1500 грн - в точці розповсюдження лотереї, при наявності коштів, а також в регіональних представництвах МСЛ; Призи розміром від 1500 грн - центральним офісом МСЛ. МСЛ має право виплачувати призи більших розмірів на точках розповсюдження лотереї та в регіональних представництвах в разі, якщо таке рішення ним буде прийняте. Якщо приз в сумі, зазначеній в п. Обов'язковою передумовою виплати призу є пред'явлення паспорта або іншого документа, виданого уповноваженим державним органом, що містить фотокартку гравця та посвідчує його особу. Призи, що мають бути виплачені відповідно до п. Право на одержання виграшу сумою понад 100 000 грн на вимогу гравця може посвідчуватись свідоцтвом, що видається МСЛ за встановленою наказом генерального директора формою. Право на одержання виграшу у лотерею може вільно відчужуватись продаватись, обмінюватись, даруватись, спадкуватись тощо гравцем в повній сумі або частково відповідно до діючих норм цивільного законодавства України. Гравець має право обумовити виконання зобов'язань МСЛ по виплаті виграшу сумою понад 100 000 грн. При цьому гравець дає письмове розпорядження про перерахування суми виграшу третій особі з зазначенням її назви та банківських реквізитів рахунку. Про прийняття відповідного розпорядження гравця МСЛ видає довідку. Гравець не може відмінити надане МСЛ розпорядження про виконання зобов'язань МСЛ по виплаті виграшу на користь третьої особи. Всі дії МСЛ, пов'язані з виконанням розпорядження гравця здійснюються за рахунок суми виграшу. Призи по визнаним претензіям виплачуються через касу Представництв або уповноваженим на це банком. Іногороднім власникам призових чеків гравця приз, за їх згодою, висилається банківським або поштовим переказом за рахунок власника призового чека гравця тобто покриваються за рахунок сум призупри наданні гравцем реквізитів свого рахунку в установі банку. Якщо з поважних причин виплата призу не може бути здійснена за місцем реєстрації ігрових комбінацій, така виплата здійснюється через Представництво МСЛ, на території сфери діяльності якого знаходиться відповідна точка розповсюдження, або в іншому Представництві, за вибором гравця, якщо гравець не може отримати приз в тому регіоні, де була зареєстрована ставка. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ 7. Претензія про виплату призу приймається у строки виплати призів по тиражу, при пред'явленні заявником чека гравця в Представництві, на території якого були зареєстровані ігрові комбінації. По претензії гравця в Представництві проводиться експертиза, матеріали якої передаються до Центрального офісу МСЛ. Рішення по результатах такої експертизи приймається комісією по розбору претензій. Склад комісії затверджується наказом генерального директора МСЛ. Результати оформлюються актом та затверджуються генеральним директором МСЛ. Термін розгляду претензій визначається Законом України "Про звернення громадян". По визнаним претензіям виплата призів проводиться Представництвом за рахунок коштів, що залишаються після виплат призового фонду та сплати відрахувань від проведення лотереї до державного бюджету України. Претензії по виплаті призів в лотереї розглядаються МСЛ в порядку визначеному чинним законодавством та ліцензійними умовами. При відсутності або суттєвому пошкодженні чека гравця претензія задоволенню не підлягає. СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛОТЕРЕЇ 8. Державна лотерея "Мегалот" розповсюджується на всій території України. Місце проведення розіграшів тиражів - м. Доходи, одержані від організації та проведення лотереї, оподатковуються згідно чинного законодавства України.


Другие статьи на тему: 
Copyright © 2006-2016
jabberfish.ru